01

A közbeszerzések rendszere évtizedek óta az állami, önkormányzati gazdálkodás egyik legfertőzöttebb területe. Egyes kutatások szerint az éves kár százmilliárdos tételt is jelenthet. A közbeszerzési korrupció megakadályozásához szigorúbb szabályokra, a szabályok következetes megtartatására és a jelenleginél sokkal nagyobb átláthatóságra van szükség.

Javaslataink:

Átlátható adatbázis

 • Átlátható, jól kereshető, a különböző adatokat (például egy cég által elnyert összes tendert) egységesen kezelni képes adatbázis létrehozása. A közbeszerzési folyamat online nyomon követhetőségének, illetve a kapcsolódó dokumentumok nyilvánosságának valódi biztosítása.

 

Az igazgatási szolgáltatási díj csökkentése

 • Az igazgatási szolgáltatási díj (melynek alapja a közbeszerzési eljárás becsült értékének, 1%-a) csökkentése annak érdekében, hogy a kevésbé tőkeerős pályázók is élhessenek ezzel az eszközzel.

 

Döntéshozók függetlensége

 • A Közbeszerzési Döntőbizottság Közbeszerzési Hatóságtól való függetlenségének biztosítása. A jelenleg hatályos szabályok alapján ugyanis a Döntőbizottság elnökét és tagjait a Közbeszerzési Hatóság nevezi ki és menti fel.

 

E-közbeszerzés

 • Az e-közbeszerzés – a közbeszerzési eljárás különböző szakaszainak – ajánlati felhívás közzététele, ajánlati dokumentáció biztosítása, ajánlat benyújtása, értékelés, szerződés odaítélése, megrendelés, számlázás és kifizetés – támogatásához elektronikus folyamatok – mielőbbi és minél szélesebb körű bevezetése, kikényszeríthető ütemtervvel. Az e-közbeszerzés növeli az átláthatóságot, csökkenti az adminisztrációt, ezáltal olcsóbb és hatékonyabb.

 

Értékhatár alatti beszerzések nagyobb nyilvánossága

 • Meg kell teremteni a nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem erő (áruk és szolgáltatások esetében nyolc, építési beruházásoknál tizenöt millió forint) nagyobb nyilvánosságát. Ennek eszközeként központi adatbázisbanközzé kell tenni az értékhatárt el nem érő beszerzések adatait is.

 

A csak három versenyző részvételével zajló közbeszerzések átláthatóbbá tétele

 • A hirdetmény közzététele nélküli, ún. meghívásos közbeszerzési eljárásban már az ajánlattételi felhívás kibocsátása pillanatában legyen kötelező nyilvánosságra hozni a meghívott cégek nevét.

 • A meghívásos eljárás esetén kötelezően kelljen megvizsgálni azt is, hogy a meghívott cégek nem állnak-e egymással olyan viszonyban – például tulajdonosi összefonódás vagy közös konzorciumi érdekeltségek révén – amely akadályozza, korlátozza a tisztességes versenyt.

 

Minősített adatok a közbeszerzési rendszerben

 • Mivel a közérdekű adatok nyilvánosságának a legerősebb korlátja az adatok minősítése, korlátok közé kell szorítani a minősített adatot, tehát az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Kormányrendelet alapján történő beszerzéseket. Az ilyen beszerzési eljárásban ajánlattételre jogosultak nevét tartalmazó lista legyen nyilvánosan hozzáférhető.

 • Az adatvédelemért felelős mindenkori szervezet vezetőjének betekintési jogot kell adni a minősített adatokba annak eldöntésére, hogy indokolt-e azok titkossága.

 

A Gazdasági versenyhivatal megerősítése

 • A Gazdasági Versenyhivatal vizsgálati jogkörét ne korlátozza a kormány egyedi döntése sem, ne lehessen egyedi ügyeket kivonni a versenykorlátozás tilalma alól.

 • A Gazdasági Versenyhivatal jogkörét érdemes tovább bővíteni, a kapacitásnak megfelelő szervezeti és anyagi források párhuzamos megteremtésével annak érdekében, hogy hatékonyan tudják vizsgálni, összejátszanak-e a közbeszerzések ajánlattevői, vagy hogy mindent megtesznek-e az ajánlatkérők, a tisztességes verseny biztosítása érdekében. Ez a probléma nem csak a nagy építési beruházásoknál merül fel, hanem a kisebb értékű, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások esetében is.

 

 

 

 

Társprojektek