01

A vagyonnyilatkozatok jelenlegi rendszere nem képes betölteni azt a funkciót, amelyre létrehozták. A kötelezettség a kelleténél szűkebb rétegre terjed ki, a vagyonnyilatkozatok – így a vagyonelemek – nem, illetve csak aprólékos munkával összehasonlíthatók, nincsen valódi ellenőrzés azok igazságtartalmát illetően és főként nincsenek megfelelő szankciók a hamis nyilatkozatot kitöltőkre.

Javaslataink:

Elektronikus vagyonnyilatkozat

  • A jelenlegi, elavult és kézzel kitöltendő vagyonnyilatkozati rendszer helyett elektronikusan kitöltendő és elektronikusan olvasható, kereshető, összehasonlítható rendszerre van szükség, amelyben követhető a közpénzek felett döntő személyek és családjuk – hozzátartozóik, a velük egy háztartásban élő személyek – vagyonosodása. Az elektronikus vagyonbevallások ne csak a vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek munkáltatójának a honlapján, hanem egy egységes, elektronikus, állami adatbázisban is legyenek teljes körűen hozzáférhetőek.

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség kiterjesztése

  • A nagy összegű, közpénzt érintő döntésekben részt vevő személyekre akkor is ki kell terjeszteni a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, ha rájuk e szabályok egyébként nem vonatkoznak.

 

Valódi szankciók

  • A vagyonnyilatkozatokat az adóhatóság ellenőrizze, vesse össze a nyilatkozók adóbevallásával, szükség esetén vagyonosodási vizsgálattal tárja fel az eltérések, a megmagyarázatlan gazdagodás forrásait.

  • Hamis vagyonnyilatkozat esetén valódi szankciót kell bevezetni, a közokirat-hamisítás büntetőjogi szabályainak megfelelően – ez alól pedig a képviselőt egyébként megillető mentelmi jog se adjon felmentést.

 

Forgóajtó-szabály

  • A magas állami pozíciót viselők és állami vezetők esetében be kell vezetni az úgynevezett „forgóajtó-szabályt”: a megbízatás megszűnése után bizonyos ideig ne dolgozhasson olyan piaci vállalatnál, amely a korábbi állami vezető közszférában megszerzett információit jogosulatlan versenyelőny megszerzésére használhatja fel.

Társprojektek