01

A nemzeti vagyon kezelésnek és értékesítésének átláthatósága mindannyiunk érdeke. Ehhez képest a nemzeti vagyon hasznosítása - a koncessziók és az állami pályázatok odaítélése – gyakran a nyilvánosság kizárásával történik. Ráadásul a nemzetbiztonsági szempontokra történő hivatkozás sok esetben csak a titkosítást szolgálja, ám a nemzet biztonságát valóban érintő kérdések nem merülnek fel.

Javaslataink:

Az állami vagyon kezelésének átláthatósága

  • Minden olyan, az állam, állami vállalat vagy önkormányzat által kötött koncessziós szerződést, pályázatot, bérleti- és egyéb vagyonhasznosítási szerződést nyilvánosságra kell hozni, amelynek közlése nem sért nemzetbiztonsági érdeket vagy nem tartozik a lehető legszigorúbban vett üzleti titok kategóriájába. A nemzetbiztonsági szempontokat megszorítóan kell értelmezni. A nemzetbiztonsági szempontokra való visszaélésszerű hivatkozás elkerülése végett be kell vezetni, hogy bárki kezdeményezhesse bíróságon annak felülvizsgálatát.

 

A szerződés akkor teljesíthető, ha nyilvános

  • Az állam hozzon létre online elérhető, géppel olvasható adatbázist, amelybe fel kell tölteni valamennyi, a nemzeti vagyon hasznosítására kötött szerződést. Az ilyen szerződések teljesítésének feltétele, hogy közzétegyék ebben az adatbázisban.

 

Nyilvánosság a közpénzek elköltésére

  • Ki kell terjeszteni a proaktív elektronikus információszabadságra vonatkozó szabályokat minden olyan gazdálkodó szervezetre, amelynek tevékenysége vagy finanszírozása közpénzből valósul meg.

 

Nemzeti vagyonkataszter létrehozása

  • Jelenleg Magyarországon nem létezik olyan online adatbázis, amely alapján megállapítható lenne, mely cégek, földterületek, koncessziós jogok tartoznak a nemzeti vagyon kategóriájába. Ennek létrehozása fontos lépés lenne az átlátható állami gazdálkodás megteremtésének irányába.

Társprojektek