01

Magyarországon a jogalkotás folyamata átláthatatlanná vált, az elmúlt években pedig csak tovább gyengült a jogszabályok előkészítésének megismerhetősége, valamint a társadalom szakimai és civil szervezeteinek a bevonása. A sajtóban rendszeresen látnak napvilágot olyan „leleplezések”, amelyek feltárják, hogy egyes törvények tervezeteit nem az erre hivatott szervek, hanem lobbisták vagy ügyvédi irodák készítik. Az elmúlt években gyakran fontos és átfogó törvényeket is egyéni indítványként előterjesztő országgyűlési képviselők pedig gyakran a nevük alatt benyújtott törvényszövegekről azt sem tudják, hogy mit szabályoz.

Javaslataink:

Az előkészítés nyilvánossága

  • A jogalkotási döntés-előkészítő anyagok titkosítása teljesen értelmetlen módon korlátozza a kormányzati döntések indokainak a megismerhetőségét, ezért azt el kell törölni. Ehhez hasonlóan a testületi és az országgyűlési bizottsági ülések előterjesztéseit is teljesen nyilvánossá kell tenni. A nyilvánosságra vonatkozó törvényi előírások megszegéséért szigorú szankciókat kell bevezetni: az előterjesztőnek büntetést kell fizetnie abban az esetben, ha megszegi az erre vonatkozó jogszabályokat.

 

Szakértők és civilek bevonása

  • A jogszabály-előkészítésbe széles körben kell bevonni szakértőket és civil szervezeteket.

  • A jogalkotó legyen köteles érdemi választ adni a társadalmi és szakmai egyeztetés során megfogalmazott véleményekre és észrevételekre.

  • A mindenkori kormánypárt(ok) által az Országgyűlésben támogatott egyéni képviselői indítványokat a kormány előterjesztéseire vonatkozó szabályok szerint legyen kötelező egyeztetni és nyilvánosságra hozni.

 

Idő a jogszabályok felülvizsgálatára

  • A kivételes sürgős törvényalkotási eljárást fel kell számolni, az ezt lehetővé tévő szabályozást el kell törölni. A korábban kivételes sürgősséggel alkotott törvények közjogi érvénytelenségének Alkotmánybíróság által történő vizsgálatát kell kezdeményezni.

  • A törvények tervezeteinek záró szavazás előtti módosító indítvánnyal történő újraírását fel kell számolni, az erre lehetőséget adó házszabályi rendelkezést törölni kell.

  • A törvényalkotásra irányuló eljárást újra kell szabályozni annak érdekében, hogy a társadalom, a mindenkori ellenzék, a szabályozás tárgya szerint érintett civil és szakmai szervezetek, valamint a kormánytól független állami intézmények érdemben és megfelelő időkeretben kifejthessék a szakmai álláspontjukat.

 

Monitorozás és implementáció vizsgálata

  • A jogszabály megalkotásával ne érjen véget a közpolitika-alkotás folyamata, a törvények megvalósulását minél szélesebb körben legyen kötelező monitorozni. A törvényjavaslatokhoz és kormányhatározatokhoz készített hatástanulmányok nyilvánossága alapvető érdeke a társadalomnak.

 

Társprojektek