Menü Bezárás

5. Önkormányzati tulajdonú vállalatok

Nyomon követhető tulajdonosi és irányítási struktúra

Az önkormányzat tegye közzé a részben vagy egészben tulajdonában lévő cégek listáját, megjelölve a tulajdoni hányadát. A cégek tegyék közzé aktuális irányítási struktúrájukat, legfőbb döntéshozó testületeik összetételét, szervezeti felépítésüket, stratégiájukat, éves terveiket, céljaikat, szervezeti és működési szabályzatukat.

Átlátható gazdálkodás

Az önkormányzati cégek, hasonlóan a tulajdonos önkormányzathoz, honlapjukon tegyék közzé szerződéseik kereshető adatbázisát, a szerződések szövegével, módosításokkal, illetve a szerződéskötést megelőző kiválasztási eljárás legteljesebb dokumentációját. A vállalatok az EKR rendszeren keresztül is tegyék közzé az 1 millió forintot meghaladó beszerzéseiket.

Átlátható teljesítmény

Az önkormányzat által részben vagy egészben tulajdonolt vállalatok éves pénzügyi beszámolói, könyvvizsgálói és egyéb jelentései legyenek elérhetőek az adott cég honlapján.

Nyilvános javadalmazás, jutalmak

Legyenek elérhetők a főbb tisztviselők és döntéshozók javadalmazása, jutalmai. 

Antikorrupció, panaszkezelés, közérdekű bejelentés

A 100 millió forintnál nagyobb költségvetésű vállalatok a tulajdonos önkormányzat által elfogadott, belső antikorrupciós szabályzatot alakítsanak ki, és ezt tegyék közzé. A vállalatok szolgáltatásukkal összhangban alakítsanak ki panaszkezelési, közérdekű bejelentéseket fogadó mechanizmusokat, a panaszkezelés eredményeiről pedig évente számoljanak be a honlapjukon közzétett beszámoló formájában.